EMBRACE
Cart 0

CANCER FORSKNING

 

DITT BIDRAG RÄDDAR LIV!

Bidra till forskningen så att fler överlever cancer. Bär årets armband och gör skillnad!


VAD ÄR CANCER?

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De delas i sin tur in i en mängd undergrupper. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer. När cancer uppstår har en perfekt balans i celldelningen rubbats. En cancercell delar sig ohämmat och bildar till slut en klump, en tumör.


SÅ UPPSTÅR CANCER

En cancersjukdom börjar med att vissa celler i kroppen förändras genetiskt. Beroende på vilket organ det gäller kan det vara en bröstcell eller en levercell eller en hudcell som förändras. Den genetiska förändringen gör, bland annat, att cellen delar sig allt oftare. Det tillkommer även fler och fler genförändringar.

Förändringarna i generna, och att cellerna delar sig okontrollerat, stör kroppens system där celler naturligt dör och ersätts med nya celler.

Celler som delar sig allt oftare bildar tillslut en hel klump av celler – en tumör. När den blir tillräckligt stor kan den kännas som en knöl på kroppen eller ge andra symptom. Vid blodcancer är det lite annorlunda eftersom cancerceller flyter i blodet istället för att bilda klumpar eller tumörer. Mer om det längre ner.


HUR MÅNGA DÖR AV CANCER VARJE ÅR I SVERIGE?

2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. 2000 fler kvinnor än män. För 23 procent av kvinnorna och 26 procent av männen var det en cancersjukdom som orsakade dödsfallet. Totalt avled 22 518 personer, 10 676 kvinnor och 11 842 män av cancer 2016.


TIDIG UPPTÄCKT SPELAR ROLL!

Att cancern upptäcks tidigt spelar stor roll för möjligheten till bot.

För kvinnor är det viktigt att gå på kontroller och att ha bra koll på hur brösten känns. Yngre män bör vara uppmärksamma på förändringar i pungen och äldre män kallas till PSA-test om läkaren misstänker prostatacancer.